Umiejętności miękkie — określenie, które często możemy spotkać to w ofertach pracy, to w branżowej…