Umiejętności miękkie. Co wiedziała o nich Mia Wallace?

Umiejętności miękkie — określenie, które często możemy spotkać to w ofertach pracy, to w branżowej literaturze, to w zawodach, w których dużą rolę odgrywa współpraca z innymi ludźmi. Co to…